Payment and Delivery
Payment and Delivery

הזמנת מוצרים

  1. נעלי שירוזי מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים (להלן: ״מוצרים״). לצד המוצרים המיועדים למכירה ,מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות סימון בעגלת הקניות. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרכוש אותם, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.
  2. על מנת שנוכל למלא את הצעתך לרכישת מוצר (להלן: ״הזמנתך״), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של נעלי שירוזי.  למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, נעלי שירוזי שומרת לעצמה את הזכות להגיש לך באמצעות מייל או לטלפון, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.
  3. נעלי שירוזי לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

אופן ביצוע הזמנה

  1. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את נעלי שירוזי לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
  2. רק לאחר שנעלי שירוזי תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כבת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי נעלי שירוזי.
  3. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי נעלישירוזי.
  4. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא נעלי שירוזי רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
  5. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים או שגויים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח + דמי טיפול בסך 5% מגובה העסקה. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל״ז – 1977 ו/או בכל דין.

 

אמצעי התשלום

  1. באפשרותך לשלם באמצעות חשבון פייפאל או כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי איתן אנו עובדים. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך. אמצעי תשלום אחר לא יתקבל באתר.

שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מפייפאל או מחברת הסליקה על תקינות העסקה.